Skip to content

Fertőhomok Szent Anna templom

„Szent Anna! Máriának Szülője,
gyámola, feléd száll az anyáknak kérése, óhaja.

Akit követniök kell, te vagy a 

példakép, óh áldd meg gyermekökkel az anyák seregét.

Kérj mennyben szent kegyelmet, hogy

éljen minden gyermek szentül, erényesen.”

Története. A falu első temploma 1729-ben épült. Az idők folyamán romossá váló, szűk épületet 1900-ban lebontották. Az új templom 1901-ben készült el Ullein József soproni építész tervei alapján. A templom leírása: neoromán stílusú, egyhajós, egytornyos épület. A toronyba 1908-ban három harang került (Szt. Anna, Szűz Mária és Szt. József tiszteletére), melyek Aradon készültek. Az I. világháborúban kettőt rekviráltak. Később, 1923-ban a lélekharangot a soproni Seltenhofer cégnél pótolták.

Külső. A templom bejárata fölötti tábla az építésnek állít emléket a következő felirattal: „Isten dicsőségére, / Szent Anna tiszteletére / emelte Homok község / 1901.” Belső. A templom belső kifestését 1929-ben a szombathelyi Heckenast János végezte. A mennyezetet négy seccokép díszít: 1. Az utolsó vacsora. 2. Patrona Hungariae. 3. Jézus megkeresztelése. 4. Jézus az Olajfák hegyén. A berendezés 1901-ből való. A főoltárt Szt. Anna tiszteletére emelték. A központi helyen Szt. Anna és a kis Mária terralitszobra látható. Oldalt egy-egy álló angyal foglal helyet.

A bal oldali mellékoltáron Szt. József tartja karjában a Kisjézust. A jobb oldalin Jézus Szent Szíve-szobor látható. Az oltárokat a szószékkel együtt a Rétay és Benedek budapesti oltárépítő cég készítette. Az orgona Peppert Nándor szombathelyi orgonaépítő alkotása, ugyancsak 1901-ből.

Szobrok. Fából készült a régi templomból való barokk Madonna-szobor és az Alleluja-szobor. Terralitszobrok az északi és a déli falon: Lisieux-i Szt. Teréz, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Szt. Imre herceg, Szt. István király, Árpád-házi Szt. Margit és Szt. Erzsébet, a karzat alatt pedig Páduai Szt. Antal.

Képek. A sekrestye bejárata fölött elhelyezett Szt. Flórián-kép az 1930-as tűzvésznek állít emléket, dr. Wosinszky János alkotása. A baloldali oldalfalon kapott helyet a régi templom oltárképe (Szt. Anna és Joachim Máriával). Tóth Ágoston, a későbbi földrajztudós munkája 1855-ből.

Az északi falon látható az I. és a II. világháborús fertőhomoki hősök emléktáblája.

A templom belső felújítására (festés, aranyozás) 1995-ben került sor. Ekkor készült el a szembemiséző oltár, Kovács György munkája. 2000–2001 között megtörtént a külső renoválás és a toronyóra felszerelése.

A templom bejárata mellett balról áll Páduai Szt. Antal szobra (1748 körül), jobbra pedig az 2009-ben emelt Magyarok Nagyasszonya-szobor, Kovács György alkotása.

Kántor: Horváth Anna

Tel: +36 30 656 7150

Sekrestyés: Horváth Imre

Tel: +36 99 376 250

Hitoktató: Vörösné Varga Erzsébet Györgyi

Tel: +36 70 220 7126

Templom címe:

9492 Fertőhomok, Akác utca 70.

Levelezési cím:

Hegykői Róm. Kat. Plébániahivatal

9437 Hegykő, Kossuth Lajos utca 27.

Egyházközségi hozzájárulás (egyházi adó)

Egyházközségünk alapműködésének költségeit (a templom és a plébánia közüzemi díjait, valamint a kántorok, sekrestyések és a plébános díjazását) nem az állam fizeti, hanem a hívek adományaiból fedezzük. Ezen adományok nélkül közösségeink, templomaink nem működhetnének a kívánt színvonalon, ezért szükségünk van minden elkötelezett testvérünk támogatására. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az egyházi hozzájárulás módjáról és mértékéről:

Az egyházi hozzájárulás befizethető:
•    helyben a képviselő-testület tagjainál
•    átutalással bankszámla számra (Takarékbank Zrt.)
•    személyesen a Takarékban Zrt. fertődi kirendeltségében
•    személyesen a plébánián az előre meghirdetett időpontokban.

Netbankról történő átutalásos befizetés esetén a megjegyzés rovatban, kérjük, tüntessék fel: a befizető nevét, lakcímét, és a megjegyzés rovatba, hogy egyházi hozzájárulás.

A Fertőhomoki Római Katolikus Plébánia bankszámlaszáma: 59100607-11036973-00000000

A hozzájárulás helyben szokásos összege, aktív dolgozóknak : 7000 Ft/fő,

nyugdíjasoknak, kismamáknak: 5000 Ft/fő

Plébániai Tanácsadó Testület

 NévTisztség
1Horváth ÁdámTestületi tag
2Horváth LajosJegyző
3Kertész BálintTestületi tag
4Kiss GergelyTemplomatya
5Marth-Kovács IldikóTestületi tag
6Molnár GellértAlelnök
7Nagy-Balogh LíviaTestületi tag
8Németh EszterPénztáros
9Németh JózsefPlébános
10Pintér LászlóSzámvizsgáló
11Szabó JánosSzámvizsgáló