Skip to content

Fertőboz Szentháromság templom


1732-ben épült fel Fertőboz barokk stílusú római katolikus temploma.
Az épület nagyrészt fából épült, és többször leégett az idők folyamán. Utoljára 1903-ban esett át egy felújításon, de még ugyanebben az évben a búcsú előtt két nappal az újonnan zsindelyezett tető lángra kapott, és az épület ismét a tűz martalékává vált. A legenda szerint a tető beroskadása előtti utolsó pillanatban hozták ki a templomból az Oltáriszentséget. Hogy ki volt az, aki ezt megtette, arról megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint maga a falu plébánosa hozta ki, más források szerint egy nagycenki gyógyszerész volt, aki véletlenül éppen a faluban járt.
A rekonstrukció a település és gróf Széchényi Béla pénzéből azonnal megkezdődhetett. Az építkezést id. Radics József süttöri (ma Fertőd része) építőmester tervei szerint végezték.
A helyreállított templom fala már kőből készült. Az épület belsejét ifj. Sterbencz Károly soproni festő díszítette. A főoltárkép Stornó Ferenc műve, és a Szentháromságot ábrázolja Szűz Máriával. Széchényi Béla adományozott még a templomnak egy Madridban festett képet, amely Szent Erzsébetet ábrázolja, és Eduardo Lozano munkája. A templom tornyában eredetileg 3 harang volt, ma már csak 2 van meg belőlük, amelyeket Seltenhofer Frigyes fiai öntöttek Sopronban.
1732-től 40 évig a hidegségi pap járt misézni Fertőbozra. A későbbi saját plébánost szó szerint egy réten találták meg. Ugyanis helyi elbeszélések szerint valamikor egy kisgyermeket találtak a községi réten elhagyatva. A falusiak elvitték a grófhoz, aki a rét alapján a fiút Gemendewiese Ádámnak nevezte el. Belőle lett Fertőboz papja, aki végül itt is lett eltemetve. Az 1781-es klasszicista síremlék ma is látható a település új temetőjében (a régi a templom melletti dombon volt).
A templom homlokzatán egy fülkében álló 1714-es szobrot láthatunk, ami valószínűleg egy útmenti keresztről került ide. Említésre méltó még az épület fala mellett lévő rokokó sírkő, felirata szerint bizonyos Csiszár Mihály (1682-1770) nyugszik itt.

Kántor: Lakatos Csaba Ciprián

Tel.: +36 20 478 0969

Templomkulcs: Kovácsné Györe Virág

Tel.: +36 30 360 5453

Plébániai Tanácsadó Testület

Horváth Szabolcs

Kovácsné Györe Virág

Lakatos Csaba Ciprián

Födi Tibor Zoltán